برج خنك كننده

براي باز شدن تصوير روي آن كليك كنيد.

برج خنك كننده
برج خنك كننده
برج خنك كننده
برج خنك كننده
برج خنك كننده
برج خنك كننده
برج خنك كننده
برج خنك كننده
برج خنك كننده
برج خنك كننده
برج خنك كننده
برج خنك كننده

مشخصات فنی برج خنک کن

مدل

HCT-30

HCT-80

HCT-120

HCT-150

HCT-200

ظرفیت

تن برودت

50

100

150

200

250

 

ابعاد

ارتفاعcm

170

220

220

220

220

عرضcm

70

100

150

200

200

طولcm

140

200

250

300

400

 

فن

نوع

Axial-Flow

قطرmm

500

600

700

800

1000

سرعتrpm

1400

900

900

900

900

توان مصرفی kw

0.33

1.1

1.5

2.2

4

دبیm3/hr

7100

13600

17000

20400

34000

 

وزن

خشکkg

450

930

1325

1725

2225

راه اندازی kg

705

1850

3050

4485

5905